Spolupráce s ČVUT, Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou

Odborníci z Euro Softworks přednáší na akademické půdě, tím se pravidelně setkávají se studenty. Studenti tak mají jedinečnou možnost své teoretické znalosti uplatnit i v praxi. Semináře a semestrální práce jsou koncipovány tak, aby si studenti rozšiřovali svoje znalosti o podnikových systémech, problematice CRM, struktuře a vazbách databázových systémů. „Ve spolupráci se studenty ČVUT –…