Projekty

Rozklad projektu na mnoho dílčích úkolů a podúkolů, to je oč tu běží. Díky rozdělení práce mezi jednotlivé řešitele zvýšíte efektivitu a daný projekt vyřešíte raz-dva.

Pracnost a splněnost daných úkolů zvládáte snadno kontrolovat, hodnotit výstupy a odhadovat čas potřebný pro jejich zdárné dokončení.

Uživatelé si mohou vést pracovní výkazy s úkoly spojené, a tak víte, kdo na jakém úkoly strávil času a podle toho jej ohodnotíte. K projektům přidělujte hodiny, ať vidíte, kolik času se na nich strávilo a podle toho víte, zda byl projekt ziskový či ztrátový!

timeline_pre_loader

Projekty

Zastřešte si jendolivé úkoly do projektů. Díky nim budete mít úkoly rozdělené do logických celků a bude se Vám snáze monitorovat jejich postup.

Úkoly

Vytvářejte úkoly a zadávejte je jejich řešitelům. Můžete dostávat notifikace při změně stavu úkolu, případně přidat další účastníky.

Výkazy práce

Evidujte výkazy práce propojené s úkoly. Díky tomu uvidíte, kolik mají řešitelé na úkolech vykázano.

Propojení s dalšími moduly

Propojte si své schůzky, hovory nebo události přímo s úkolem a mějte ve všem pořádek.

Komunikace

Standardním vybavením každého systému je diskuze. Vistos CRM umí komunikovat i mimo své prostředí! Jak? Výpis z dané diskuze můžete zaslat zákazníkovi e-mailem, jeho odpověď se automaticky přiřadí k diskuzi v systému, a tak máte kompletní historii komunikace na jednom místě. Skvělé, viďte? Řešení zádrhelů v projektech a úkolech je o to snazší, problém se jednoduše vykomunikuje.

*Chcete vše nejdříve společně probrat?

Rádi vám poradíme, vše ukážeme nebo se rovnou domluvíme na setkání.