Helpdesk

Dopřejte všem maximální péči, ať se cítí jako v bavlnce. Se zvyšujícími se nároky na péči o své klienty (i zaměstnance) je zapotřebí být dále než konkurence, a proto sofistikované řešení pro správu tohoto přijde vhod.

Přiřaďte osoby ke konkrétním zákazníkům, nastavte časy a sledujte, jak se věci řeší. Podezřele jednoduché, říkáte si? Vyvinuli jsme řešení, které automatizuje řadu běžných úkonů, a tak práce se zadáváním zabere jen minimum času. Chceme, aby práce v systému byla nejkratší možná.

timeline_pre_loader

Komunikace

Stejně jako v případě našeho modulu pro CRM Projektové řízení umožňuje modul HelpDesk komunikaci interní i externí. V praxi to znamená, že pokud zákaznické podpoře není něco jasné, může se v prostředí systému dotázat svých kolegů či se odeslat Výpis z diskuze přímo zákazníkovi. A jeho odpověď se přiřadí do těla dané diskuze, čímž dojde k efektivnímu řešení celého požadavku.

Notifikace

Systém hlídá veškeré vaše tickety. Pokud se na obzoru objeví nový, zákaznická podpora je neprodleně upozorněna, a to jak notifikací v systému, tak e-mailem.

Šablony

Velkým zrychlovačem jsou automatické zprávy, které odbaví vaše zákazníky v případě často se opakujících dotazů. Jednoduše si vyplníte šablonu, která se bude odesílat za daných okolností.

Statistiky

Mějte přehled o výkonu vaší Zákaznické podpory. Sledujte práci uživatelů, aktuální stavy jednotlivých ticketů, ať víte, jaká je v danou dobu situace vaší podpory a můžete ji porovnat s jinými obdobími.

*Chcete vše nejdříve společně probrat?

Rádi vám poradíme, vše ukážeme nebo se rovnou domluvíme na setkání.